11., 12. клас    2017 / 2018 уч.г.

Курсове:
      -  Курс за подготовка за матура по БЕЛ - целогодишен
      -  Курс за подготовка за кандидатстудентски изпит (и за матура) по БЕЛ - целогодишен
      -  Курс за подготовка за матура и кандидатстудентски изпит по математика - целогодишен
      -  Ускорен курс за подготовка за матура по БЕЛ – от месец януари
В тези курсове могат да се включат и ученици от 11. клас, ако желаят подготовката им да започне по-отрано.
В група се обучават до 12 ученици. Провеждат се в събота или в неделя, в 1 СУ.
Целогодишни курсове
Записване и такса за обучение
      ОНЛАЙН,
      в офиса или 
      на телефон 02-971-47-82 в работните дни от 9 до 17 часа
Таксата за обучение е:
     3 вноски по 420 лева за един записан целогодишен курс
     3 вноски по 378 лева за втори записан целогодишен курс.
Първата вноска се прави при записването. Следващите са през ноември и февруари.
Входен тест -
      на 10.VI. 2017 г. (събота) или
      на 16.IX. 2017 г. (събота).
Датата и часът се определят при записването, като датата се избира от учениците. Учениците се явяват на входния тест, след като се запишат. 
 
   
Още
   
    Входният тест има за цел да установи нивото на знания на учениците по български език и литература и по математика. Тестовите задачи са с избираем отговор и със свободен отговор. 
Тестът по български език и литература включва задачи върху основните езикови норми и интерпретация на художествен текст. Време за работа 60 минути.
Тестът по математика включва алгебрични, тригонометрични и геометрични задачи. Време за работа 60 минути.
 
 
Първото занятие е на 23 или 24 септември.
Продължителност на курса - Продължителността на всеки от курсовете е 180 учебни часа (по 45 минути). Годишното разпределение на занятията по дати се получава при записването.
Ускорен курс за матура по БЕЛ
Записване и такса за обучение
      ОНЛАЙН,
      в офиса или 
      на телефон 02-971-47-82 в работните дни от 9 до 17 часа. 
Таксата е 2 вноски по 380 лева.
Курсът ще започне през месец януари и ще приключи в средата на месец май.
Общо за курсовете
Време и място за провеждане:
      в събота или в неделя в 1 СУ
      от 8.30 до 13.30 часа, общо 6 учебни часа  
Денят (събота или неделя) зависи от разпределението по групи, което се прави след входния тест.
Забележка. По изключение може някои занятия да се проведат след обяд.
Материали
Учениците не заплащат материалите за обучение.
За обучението
Богатият опит, добрата научна подготовка, грижата и вниманието на преподавателите от Веди осигуряват на зрелостниците и кандидат-студентите перфектна подготовка по предметите български език и литература и математика. Така те са високо конкурентно способни и могат да кандидатстват успешно навсякъде, където има изпити по тези предмети за висшите училища. С подготовката си от курсовете зрелостниците се представят отлично на матурите.
Информационна система
Всеки родител (настойник) или пълнолетен ученик получава достъп до информационната система на сайта, където може да следи съобщенията за отсъствия на ученика, съобщенията за посещения без домашна работа, графика и организацията на занятията.


 
Всички права запазени. Веди © 2017